Idag kan man göra nästintill vad som helst med de bilder man samlar på sin mobil. Att redigera bilder ligger nu mera i var mans hand bokstavligen. Annat var det före mobilrevolutionen.  Även om det klart fans redigeringsverktyg även för datorer så var de relativt simpla med ett stort undantag, nämligen Adobes Photoshop. Programmet är fortfarande ett av de viktigaste bildredigeringsverktygen och det har varit så dominerande att man till och med normalt säger att man photoshoppar en bild när man menar att man redigerar den digitalt. Medan detta program fortfarande dominerar professionell redigering så har det kommit många appar som var och en kan använda för nöjes skull, till exempel för publicering på sociala medier. Dessa kan hämtas via bland annat Google Play och är ofta helt gratis.

Photoshop som app

Med tanke på hur dominerande Photoshop är så är det kanske inte så konstigt att de även utvecklat appar för redigering på mobil. Adobe Photoshop Express är en redigeringsapp som innehåller en mängd användbara funktioner. Den innehåller självklart det grundläggande att kunna beskära, rotera och dylikt men här finns även möjlighet att ta bort röda ögon och förbättra bildens ljus. Som så många andra så kan man även välja färdiga filter och ramar för att förbättra bilden och göra den kul. Phototshop Mix är en annan liknande app som kanske främst lämpar sig för sociala medier. Denna låter användaren klippa ihop bilder och skapa kul foton. Det är sedan enkelt via appen att dela på sociala medier. För den som vill retuschera och restaurera bilder har Adobe skapat Photoshop Fix. Här finns en mängd funktioner som just lämpar sig åt att fixa en imperfekt bild. En annan bra fotoredigerare från Adobe är Adobe Lightroom som är en hjälp ända från det man tar bilden tills det man har redigerat den klart.

Andra alternativ

Även om Adobe och deras Photoshop är dominerande så betyder inte det att alternativ saknas, tvärtom så myllrar det med bra utmanare som oftast har liknande och lika bra funktioner. Pixlr är en gratisapp som innehåller annonser och där man kan köpa till sig fler funktioner. Detta är en av de mer använda och bra mottagna apparna.  Den innehåller det mesta som man kan behöva. Man kan göra kollage, ändra i bilden, lägga på effekter och filter samt skriva text i en mängd olika fonter på bilden. Den låter användaren direkt dela resultatet på till exempel Instagram. Light X är ett annat gratisalternativ som anses vara en kraftful och bra app med avancerade funktioner.

Andra alternativ

Förutom den typen av bildredigeringsappar som till exempel Pixlr och Photoshop är, dvs. mer grundläggande appar som klarar det mesta så finns det en hel uppsjö med sådana som är av mer kul natur. Ögonfärg Changer gör just vad den heter; ändrar ögonfärgen. Gör Mig Gammal och Åldrande Appen är liknande där man kan gör sig äldre. Ett av de mer populära komiska inslagen i bildredigering på senare tid är sådana appar som låter en se hur man skulle se ut som det motsatta könet, exempelvis Face App: Gender Changer gör detta.